de grenzen van mijn taal

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld


Taal is essentieel in coaching. Het is misschien niet verwonderlijk, maar iedereen gebruikt taal op een andere manier om gedachten te vormen, om uiting te geven. In een goed coachingstraject is het noodzakelijk dat een coach aansluit op die taal. Maar minstens zo belangrijk is de aansluiting op de innerlijke taal, de gedachtentaal van degene die gecoacht wordt.

 Ik-posities

Iedereen praat de hele dag door in zichzelf. ‘Nee, ik trek die broek vandaag niet aan, dan zie ik er raar uit’ of ‘oh, ik moet meneer Jansen straks nog even bellen’. Ons zogenoemde ‘dialogische zelf’ draait om het vermogen om in een innerlijke dialoog verschillende rollen en standpunten aan te nemen. De Dialogical Self Theory (DST) veronderstelt dat er meerdere ik-posities zijn die elkaar kunnen bestrijden, verwaarlozen of onderdrukken. Of die elkaar juist kunnen aanvullen, verrijken en stimuleren.

Innerlijke feedback

Er zijn twee vormen van ik-posities die in de DST naar voren komen: de monologische en de dialogische. Bij de eerste zijn de ik-posities zo dominant dat ze de andere niet aan het woord laten en niet bereid zijn tot luisteren. Dialogische relaties ontstaan als de verschillende ik-posities wél naar elkaar luisteren en beantwoorden, ieder vanuit hun eigen kijk en ervaringen. In die laatste vorm versterk je jezelf door constructieve innerlijke feedback.

Passende taal

De innerlijke dialoog die we dagelijks met onszelf voeren, schept het beeld dat we van onszelf hebben. Vertel jezelf dat je iets kunt en je gaat het op z’n minst proberen. Maar ook de negatieve dialoog schept het beeld dat je van jezelf hebt.

Ludwig Wittgenstein verwoordde het als volgt:

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.

In coachingstrajecten is aandacht voor de innerlijke taal essentieel. Als coach is het belangrijk iemand te begeleiden in het verbreden van het innerlijke taalspectrum en het mogelijk veranderen van zijn of haar innerlijke dialoog. Te laten wennen aan een andere, constructievere gedachtentaal. Zodat iemand zelf beter in staat zal zijn om nieuwe perspectieven in te lijven, beter leiding te geven aan anderen, het richtingsgevoel voor de eigen loopbaan te verscherpen en een passende innerlijke taal te verwerven voor de complexe realiteit van nu.

 

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *