Flexibilisering arbeidsmarkt hoogste prioriteit


 

De helft van de wervingsprofessionals in Nederland geeft aan dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt naar verwachting de meeste invloed zal hebben op hun werkzaamheden in 2014, gevolgd door reorganisaties (41 procent) en talent management (40 procent).

De belangrijkste prioriteiten van wervingsafdelingen liggen in 2014 bij het invullen van vacatures, gebruik van social media en employer branding. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Stand van werven 2014’ van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en Werf&, onder 213 professionals op gebied van werving, recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.

Focus op interne mobiliteit, flexwerkers, zzp’ers en contracten voor onbepaalde tijd
Het invullen van vaste posities is niet meer alleen typerend voor het werkveld van recruiters en arbeidsmarktcommunicatieprofessionals. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft in 2014 naar verwachting de meeste invloed op het werkveld, gevolgd door reorganisaties. Dat betekent dat meer dan voorheen, de focus ligt op interne mobiliteit, flexwerkers, zzp’ers en contracten voor onbepaalde tijd. De combinatie van ‘flexibel werven en afscheid nemen’ blijft dan ook voor veel organisaties in 2014 een prioriteit. Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen die meer dan gemiddeld invloed hebben op recruiters, zien we een aantal zeer praktische zaken terugkomen zoals ‘te veel sollicitanten’, ‘werkloosheid onder 50-plussers’, ‘leeftijdsdiscriminatie’ en ‘de globalisering van de arbeidsmarkt’. Kenmerken van de veranderende arbeidsmarkt die van invloed zijn op het huidige werk van recruiters.

Politieke agenda geen onderwerp bij arbeidsmarktprofessionals
Verder valt op dat een aantal zaken die hoog op de politieke agenda staan, zoals jeugdwerkloosheid (8 procent), werk naar vermogen (6 procent), het ontslagrecht (zestien procent) en het sociaal akkoord (16 procent) slechts door een kleine groep wervingsprofessionals wordt genoemd als onderwerpen waarvan zij verwachten dat die van invloed zullen zijn op het werk in 2014. Als we kijken naar recruiters en beslissers zien we dat deze onderwerpen nóg minder scoren. Jeugdwerkloosheid speelt daarentegen wel een rol (23 procent) bij bedrijven tot 1.200 medewerkers. Dit in tegenstelling tot de drie procent bij de bedrijven met meer dan 1.200 medewerkers. “Op gebied van de flexibele arbeidsmarkt lijken werkgevers snel grote stappen te maken, terwijl de politiek volgt met maatregelen die ogenschijnlijk die flexibiliteit moeten indammen. De effectiviteit van deze maatregelen wordt sterk bediscussieerd, terwijl werkgevers alweer met nieuwe ‘flexconcepten’ bezig zijn”, aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Welke van de volgende onderwerpen zijn naar verwachting van invloed op uw werk in 2014?
1. Flexibilisering arbeidsmarkt
2. Reorganisaties binnen de organisatie
3. Talent Management / Development
4. Te veel sollicitanten
5. Samenwerking met andere werkgevers
6. Samenwerking met onderwijs
7. Werkloosheid 50-plussers
8. Ontslagrecht
9. Sociaal akkoord
10. Leeftijdsdiscriminatie
11. Generatieverschillen
12. Invloed van finance/inkoop
13. Globalisering
14. Ontwikkelingen bij UWV/Werk.nl
15. Payrolling
16. EU/Nationale politiek
17. Jeugdwerkloosheid
18. Werk naar vermogen
19. Vacatures invullen en toptalent binden en verbinden scoren bij directie

Invullen vacatures en sociale media
In 2014 liggen de prioriteiten van wervingsprofessionals bij het invullen van vacatures en het gebruik van social media. Het invullen van vacatures heeft ook de hoogste prioriteit bij directies. Bij meer dan een kwart van de organisaties (26 procent) heeft het invullen van vacatures de aandacht van de directie. Bij organisaties die kleiner zijn dan 1.200 personen staat dit hoger op de agenda (33 procent) dan bij grote organisaties (zestien procent). Bij grote organisaties staat interne mobiliteit (27 procent) het hoogst op de directie agenda als het om arbeidsmarktvraagstukken gaat. Een onderwerp dat daarentegen op nummer tien staat bij wervingsprofessionals. Een andere discrepantie tussen de prioriteiten van de directie en wervingsprofessionals ligt op gebied van het ‘vinden en verbinden van top talent aan de organisatie’. Dit staat op de tweede plek bij directies en op de vierde plek van wervingsprofessionals. Beslissers en recruiters erkennen het belang van dit onderwerp meer dan HR en arbeidsmarktcommunicatieprofessionals.

Top tien prioriteiten 2014 voor hen die zich met werving bezighouden:
1. Vacatures vervullen
2. Gebruik van social media
3. Employer Branding
4. Toptalent vinden en aan de organisatie verbinden
5. Talent pooling / pipelines
6. Recruitment resultaat verbeteren
7. Recruitmentsite
8. Doelgroepkennis (talent analytics)
9. Recruitment analytics
10. Interne mobiliteit

 

Bron: ManagersOnline.nl 

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *