grip op coaching

Grip op coaching nodig?


Persoonlijke ontwikkeling in organisaties wordt veelal gestimuleerd met behulp van coaching. Deze inzet is echter zelden structureel en de inkoop van coaching wordt vaak per afdeling geregeld. Dit beleid werkt niet alleen ongelijkheid tussen werknemers in de hand, het biedt de organisatie weinig zicht en grip op coaching. Terwijl voor enorm veel bedrijfsuitgaven begrotings-, kwaliteits- en resultaatseisen zijn, lijkt het bij coaching vaker een ‘black box’. Met deze tips geven we je meer grip op coaching.

Hanteer duidelijke kwaliteitscriteria

Maak een eisenlijst die voor jou de waarde van goede coaching uitdrukt. Denk daarbij aan aantal opleidingen, accreditaties (LVSC, NOBCO, NOLOC, ICF), aantal jaren ervaring in fte, zelfstandigheid, branche-ervaring, senioriteit en eigen ontwikkeling. Ga voorbij aan de coaches die vanuit ‘ik heb het zelf meegemaakt’ hun waarde uitdrukken.

Creëer een eigen coachpool

Zorg voor ervaren coaches met een generiek of juist specifiek profiel. Maak het mogelijk dat ieder coachthema gevonden kan worden. Kijk of je ook gebruik wil maken van interne coaches (klik hier voor 10 tips voor het opzetten van een interne coachpool). Grip op coaching impliceert dat je er altijd een paar mensen zijn die alle coaches kennen.

Hanteer één tarief

Het idee dat een werknemer op een lager niveau alleen door een goedkopere (want minder ervaren/opgeleide) coach gecoacht mag worden, kan naar de prullenbak. Het vraagstuk van werknemer op uitvoerend niveau kan extreem complex zijn, terwijl het vraagstuk van een hogere manager voor een coach eenvoudig kan zijn.
Hanteer dus één tarief, je wilt namelijk alleen maar goede coaches. Daar betaal je iets meer voor, maar ze zijn dan ook efficiënter en effectiever.

Match niet

Zorg dat de coaches makkelijk vindbaar zijn met hun thema’s duidelijk zichtbaar in hun profiel. En laat de medewerker zelf de coach uitkiezen. Hiermee vergroot je het zelfsturend vermogen en geef je het vertrouwen door in de coachpool én de medewerker. Laat niemand ertussen zitten, want dat is altijd subjectief.

AVG

Maak een helder standaardcontract waarin je ook duidelijk maakt wat de wettelijke eisen zijn die de AVG stelt aan een coach.

Meet

Voor optimale grip op coaching zorg je dat je meet wat de tevredenheid en het effect is van de coaching. Indien mogelijk en gewenst óók bij de leidinggevende. Zorg voor heldere statistieken die dat per coach duidelijk maken.

Creëer draagvlak

Zorg voor enkele sponsors in de organisatie die het beleid t.a.v. coachpoolbeheer ondersteunen. Ook grote interne verwijzers moeten ‘hun’ coaches in de coachpool terugvinden.

Voorkom ‘maverick buying’ 

Maverick buying is inkoop buiten de contracten om. Stel bij voorkeur een centraal budget samen waarvan de coaching kan worden betaald, zodat managers dit niet van hun afdelingsbudgel hoeven te betalen. Is dat onmogelijk, maak duidelijk wat de voordelen zijn van de gecentraliseerde afspraken. Maak duidelijk dat je grip op coaching wilt. Vertel dat de coach die hij/zij wil inzetten ook deel uit kan maken van de coachpool, mits gekwalificeerd. En geef aan dat coaching door een niet-gekwalificeerde coach niet tot gewenste (en ook tot niet-gewenste) resultaten kan leiden.

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *