interne coachpool

Interne coachpool DSM op portal OnzeCoach


Ook de interne coachpool krijgt een steeds duidelijker plaats in het coachlandschap. Veel organisaties maken gebruik van hun interne coaches om specifieke coachvraagstukken te behandelen.

“DSM hecht grote waarde aan het aanbieden van goede coaching voor haar medewerkers. Daarbij wilde we gebruik maken van zowel interne coaches als externe coaches. De visie op coaching bij OnzeCoach en de kwaliteit van coaching die ze aanbieden sprak ons aan. Daarnaast is het fijn dat we zowel de interne als externe coaches kunnen aanbieden via hetzelfde platform. Daardoor zijn we flexibel in het inzetten van beide coachtrajecten. We hopen dat de investeringen in deze coachtrajecten hun vruchten zullen afwerpen in de wens om goede coaching aan te bieden binnen DSM.” Jeroen Kluytmans, Manager Employability DSM.

Internal coach track

Sinds 1 oktober jl. heeft DSM Nederland niet alleen de externe, maar ook de interne coaching bij OnzeCoach ondergebracht. Om meer zicht te krijgen op de inzet van de interne coachpool en de kwaliteit van de coaching te bewaken, is er een speciaal internal coach track in onze portal opgezet. Hiermee kunnen werknemers van DSM  de profielen van alle coaches in de interne coachpool inzien, inclusief foto, coachopleiding, functie, etc.  De afspraken die de werknemer met de coaches worden gemaakt, worden in de agendafunctie in de portal vastgelegd; na ieder gesprek wordt er kort geëvalueerd. Door middel van een uitgebreide eindevaluatie aan het eind van ieder traject wordt de kwaliteit van de coaching optimaal bewaakt. Statistieken per organisatieonderdeel geven (net als bij de externe coaching) inzicht in o.a. de inzet van coaching per periode, de hoeveelheid gesprekken per traject en de resultaten van de trajecten.

Interne coachpool complementair

De interne coachpool van DSM is complementair aan de externe coachpool. Deze groep van coachprofessionals bestaat uit de Associate Coaches van OnzeCoach en de Company Coaches van DSM. Deze laatsten zijn de coaches met wie DSM al langere tijd naar tevredenheid samenwerkt en die wij hebben opgenomen in ons team om voor DSM te werken. Zij voldoen allemaal aan de hoge standaard die OnzeCoach voor haar coaches stelt. Ook deze coaches hebben wij van harte verwelkomd!

Het is een eer om op deze wijze DSM van passende coaching te voorzien, zowel intern als extern.

Al eerder plaatsten wij een artikel over de 10 tips voor het samenstellen van een goede interne coachpool.

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *