Posttraumatische groei (PTG) na burn-out


 

Is het mogelijk weer bevlogen te zijn na een burn-out?

Greet Vonk (associate coach bij OnzeCoach)  is eind december 2013 afgestudeerd in de management wetenschappen (MSc), afstudeerrichting Strategisch HRM. Ze deed voor haar scriptie een onderzoek naar de werkbeleving van mensen na herstel van een burn-out. De scriptie is beoordeeld met een 8 en er is, gezien de bijzondere bevindingen, door de universiteit dringend verzocht van de scriptie een artikel te maken dat kan worden geplaatst in een internationaal vaktijdschrift.

De bevindingen van Greet zijn zonder meer baanbrekend:  burn-out heeft niet slechts nadelige gevolgen, maar na goed herstel kan er zelfs sprake zijn van posttraumatische groei!

Doel
Het doel van haar onderzoek was om na te gaan in hoeverre volledig herstelde burn-out medewerkers verschillen in de mate van bevlogenheid, ten opzichte van medewerkers zonder burn-out verleden. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre posttraumatische groei en persoonlijke hulpbronnen (zoals bijvoorbeeld optimisme en veerkracht) de mate van bevlogenheid en huidige burn-out klachten beïnvloeden.

Onderzoek
Voor het onderzoek zijn online vragenlijsten ingevuld door een groep van 166 medewerkers met een burn-out verleden en 199 zonder burn-out verleden.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat volledig herstelde burn-out medewerkers dezelfde mate van bevlogenheid hebben als medewerkers zonder burn-out verleden.  Verder laten de resultaten zien dat medewerkers die hersteld zijn van een burn-out, posttraumatische groei (PTG) ervaren en dat deze groei de mate van persoonlijke hulpbronnen positief beïnvloedt. Daarnaast blijkt dat de mate van bevlogenheid positief en resterende burn-out klachten negatief worden beïnvloed door de mate van PTG, zowel direct als indirect (via persoonlijke hulpbronnen).

Conclusie
Het onderzoek van Greet is het eerste waaruit blijkt dat medewerkers die een burn-out hebben gehad net zo bevlogen zijn als medewerkers die geen burn-out hebben ervaren. Daarnaast blijkt dat het ervaren van posttraumatische groei tijdens het herstelproces van burn-out bijdraagt aan een verhoging van de bevlogenheid en vermindering van huidige burn-out klachten.

Meer informatie over deze scriptie vindt u hier. U kunt ook direct contact met Greet opnemen via g.vonk@onzecoach.nl 

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *