Stress kost eerste half jaar al 800 miljoen


 

Stress geeft hoog verzuim
Uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1,1 miljoen werknemers blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste helft van 2014 is 3.8% en daarmee gelijk aan 2013. De gemiddelde verzuimduur is toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 26 dagen nu. Het meest opvallende is de toename van stressgerelateerd verzuim. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde had 10% te maken met stress. Dat is 8 keer meer dan in 2009.

“We signaleerden in 2013 ook al een toename van verzuim door stress, maar nog nooit veroorzaakten stressklachten zoveel verzuim als in de eerste helft van dit jaar, vooral in de sectoren onderwijs en zorg, maar ook bij ICT en financiële instellingen”, aldus dr. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed. Omgerekend in kosten betekent het dat de BV Nederland in de eerste helft van 2014 bijna 800 miljoen Euro heeft betaald aan verzuim door stress. En daarin zijn de kosten van behandeling niet eens meegerekend.

Combinatie van werk en privé geeft veel stress
In december vorig jaar lanceerde minister Asscher een plan voor de aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting. Volgens dat plan zou de prioriteit in 2014 moeten liggen op het verminderen van werkdruk. “Toch heeft de toename van stress niet zozeer met het werk te maken. In 2014 was verzuim door werkstress slechts 3x zo hoog als vijf jaar geleden. Het probleem zit veel meer in de combinatie van werk en privé”, signaleert Roelen. Als bedrijfsarts merkt Roelen in zijn spreekkamer dat mensen de zorg voor kinderen of mantelzorg steeds moeilijker kunnen combineren met werk. Daar komt bij dat er ook steeds meer mensen zijn die moeite hebben de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Dat zijn stressbronnen die maken dat mensen hun werk steeds moeilijker kunnen volhouden.

Bekostiging door werkgever
Door de veranderingen in het stelsel van geestelijke gezondheidszorg, zoeken (of krijgen) mensen met stressklachten vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Roelen adviseert werkgevers om stressklachten vroeg te signaleren en dan samen met de werknemer en de bedrijfsarts te bekijken of een verwijzing nodig is. “De werkgever draagt dan weliswaar de kosten voor een behandeling, maar als men zich realiseert dat verzuim door stress gemiddeld 4 maanden duurt en daarmee ruim 20.000 Euro kost, dan zou die keuze niet moeilijk moeten zijn”, vindt Roelen. Bovendien verwijst de bedrijfsarts werknemers met stressklachten meestal naar behandelaars die werk betrekken in de behandeling van werknemers. Dat is belangrijk, want voor psychische klachten is werkhervatting nodig om normaal functioneren te herstellen.

 

Bron: Arboned

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *