Stress op het werk kost miljarden


 

Vier op de tien Europese werknemers vinden dat hun werkgever geen goed beleid voert om stress op het werk te verminderen. Meer dan de helft ervaart dagelijks werkstress.
Dat meldt EU-OSHA, het Europese agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. EU-OSHA lanceert in april een EU-brede campagne om psychosociale werkdruk te benoemen en aan te pakken.

Verloren werkdagen
Het agentschap heeft berekend dat werkstress en andere vormen van psychosociale werkdruk goed zijn voor ruim de helft van het aantal verloren werkdagen in de EU. De totale schade van psychische klachten in Europa, al dan niet veroorzaakt door werkstress, bedraagt volgens EU-OSHA jaarlijks 240 miljard euro.

Weinig stressbeleid
79 procent van de managers in Europa erkent dat stress op het werk een serieus probleem is, maar nog geen 30 procent van de organisaties heeft beleid gemaakt om stress, pesten of agressie door derden aan te pakken. Volgens de werknemers wordt werkstress vooral veroorzaakt door reorganisaties en baanonzekerheid (72%), lange uren of zware werkbelasting (66%) en pesten (59%).

Werkgevers onwetend
Psychosociale risico’s kunnen volgens EU-OSHA op dezelfde manier worden gemanaged en in kaart gebracht als andere werkgerelateerde gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Uit onderzoek blijkt echter dat 40 procent van de werkgevers denkt dat dit veel ingewikkelder is. Zij vinden het onderwerp “gevoelig” en zeggen dat zij er geen ervaring mee hebben. Meer dan de helft van de werkgevers denkt dat niemand van zijn personeelsleden het risico loopt psychische klachten te ontwikkelen, terwijl gemiddeld een op de zes werknemers daar wel degelijk mee te kampen heeft.

De kosten van stress
De kosten van goed beleid tegen psychosociale werkdruk wegen niet op tegen de baten, aldus het agentschap. Werknemers die veel stress ervaren presteren minder, zijn vaker ziek, verzuimen meestal langer dan mensen die om een andere reden tijdelijk uitvallen en zijn vaker slachtoffer van een arbeidsongeval of verwonding op het werk. Bovendien zijn er aanwijzingen dat vooral kenniswerkers eerder met pensioen gaan wanneer de stress op het werk hen te veel wordt.

 

Bron: arbo-online

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *