Interne coachpool

10 tips voor het opzetten van een interne coachpool


Het opzetten en bijhouden van een interne coachpool is een tijdrovende bezigheid. Het selecteren van de coaches, het bijhouden van de resultaten, het overzicht houden op de (interne) kosten… het is een lastige en tijdrovende klus.

Bij OnzeCoach zien we het als onze taak organisaties te helpen met coachpoolbeheer. Hiervoor bieden we een innovatief systeem om grip te krijgen op de kosten, kwaliteit en resultaten van externe coaching. Maar we vergeten niet dat ook interne coaching een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van medewerkers.
In de meest ideale situatie hebben interne en externe coaching binnen een organisatie een geheel eigen signatuur en zijn ze complementair aan elkaar.

Omdat ons vaak gevraagd wordt waar een goede interne coachpool aan moet voldoen, geven we hierbij een aantal tips.

1. Hanteer duidelijke criteria voor interne coaching en externe coaching

Bijvoorbeeld:

Interne coaching bij vraagstukken die praktisch zijn, enkelvoudig, beperkt persoonlijk en/of beperkt privacygevoelig.
Externe coaching bij vraagstukken die meervoudig zijn, diepere analyse vragen, complexere thematiek omvatten, lastiger te benoemen zijn, persoonlijk en/of pricavygevoelig zijn.

2. Houd goed in de gaten hoe de lijnen lopen

Niets is zo lastig om naaste collega, leidinggevende of medewerker te worden van iemand aan wie je eerder (omdat hij/zij je interne coach was) veel persoonlijke informatie hebt gegeven. Informatie die je bij nader inzien toch liever voor jezelf had gehouden.
Wees je er van bewust dat interne coaching het evenwicht in werkrelaties kan verstoren.

3. Instemming is een vereiste

Een coachingstraject heeft alleen kans van slagen bij wederzijdse instemming. Zowel coach als coachee moeten het gevoel hebben dat het traject meerwaarde gaat geven. Het is belangrijk dat ze er beiden zin in hebben!

4. Maak glasheldere afspraken

Omdat coaching voor vele coaches zo’n inspirerende bezigheid is, kan de doelstelling nog wel eens uit het oog worden verloren. Een contract met heldere afspraken en een terugkoppeling op deze afspraken, voorkomt uit de hand lopende trajecten. Maak glasheldere afspraken over:

 • welke vraagstellingen zijn bij deze coach in goede handen
 • wordt de leidinggevende wel of niet betrokken aan het begin en/of het eind van het traject
 • het aantal gesprekken
 • de lengte van de gesprekken
 • gedragscode (afspraken hierover kunnen per coachee verschillen)
 • AVG: ook interne coaching moet aan de wet voldoen
 • beoordelingscriteria coach en de consequenties
 • wanneer terugverwijzen naar HR of leidinggevende
 • wanneer doorverwijzen naar een externe coach of psycholoog

5. Zorg voor duidelijke eisen aan de interne coach

Coachen is voor veel mensen aantrekkelijk om ernaast te doen, maar het is wel een vak. Het is niet voldoende om ‘coachende vaardigheden’ te bezitten en een beperkte opleiding. De eisen die we bij OnzeCoach aan onze coaches stellen zijn hoog en niet haalbaar voor een interne coachpool, maar een aantal eisen vinden we ook voor een interne pool belangrijk:

 • een stevige coachopleiding hebben gevolgd
 • meerder werkvormen in kunnen zetten
 • intervisie hebben met collega interne coaches (met waarborg van strikte anonimiteit!)
 • goede beoordelingen hebben gekregen van coachees

6. Maak diversiteit prioriteit

Niet iedereen heeft zomaar een klik met een collega die deel uitmaakt van de interne coachpool. Niveauverschil  (zie ook punt 2), achtergrond en ervaring kunnen issues zijn.  Een goede interne coachpool heeft een grote diversiteit.

7. Een passende coachruimte is belangrijk

Een passende coachruimte is bij voorkeur niet het kantoor van de coach of de coachee, daar kan vaak niet ongestoord gewerkt worden. Een warme, open en verwelkomende omgeving draagt bij aan de rust en diepgang in het gesprek.

8. Match niet!

Matching past niet bij de zelfstandige werknemer van nu die aangesproken wordt op zelfregie en duurzame inzetbaarheid. Hiervoor is het belangrijk dat u een goede coachdesk heeft met duidelijke en informatieve profielen van de coaches. De coachee kan dan zelf zijn/haar coach uitzoeken. Pas als iemand advies nodig heeft bij het kiezen van een coach, is het handig als iemand (die alle coaches goed kent) een aanbeveling kan doen.

9. Overweeg registratie-eisen

Bij verschillende beroepsverenigingen kunnen coaches zich laten registreren. De eisen per vereniging verschillen en zijn veelal gericht op beroepscoaches. Ook interne coaches kunnen zich laten registreren en bevestigen daarmee hun professionele inzet.

10. Zorg voor een goed evaluatiesysteem

Met een passend evaluatiesysteem (zoals dat van OnzeCoach) weet u altijd hoe de werkzaamheden van de coach worden gewaardeerd, niet alleen door de coachee, maar ook door de leidinggevende. Zo weet u of het traject de (tijds)investering waard is geweest en met deze gegevens kunt u uw interne coachpool  bijsturen waar dat nodig is.

Tenslotte

OnzeCoach is gespecialiseerd in coachpoolbeheer. Wij kunnen u helpen uw interne coachpool op te zetten en op niveau te houden. Dat doen we niet alleen middels opleiding, selectie, intervisie en het opzetten van en beoordelingssystematiek, maar ook met praktische ondersteuning.  Wil u meer weten wat wij voor uw coachpool kunnen betekenen? Neem dat contact met ons op via info@onzecoach.nl 

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

2 gedachten over “10 tips voor het opzetten van een interne coachpool

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *