Wat is succes?


 

Ze is 58 jaar. Een paar jaar geleden nog herplaatsingskandidaat. Een lastige tijd. Ze voelde zich afgedankt, kansloos op haar leeftijd. Toch is ze in een andere functie terecht gekomen. Binnen dezelfde organisatie, bij een ander onderdeel en in totaal nieuw werk. Daarom heeft ze het afgelopen jaar een stevige opleiding gevolgd. Ze heeft onlangs te horen gekregen dat ze geslaagd is voor het schriftelijk en gezakt voor het mondeling. Weer is haar eerste reactie boosheid, frustratie en verdriet. Weer gaat er iets mis in haar leven. En die eerste reactie is weer naar buiten gericht: “Er was geen klik met de examinatoren, de vragen sloten niet aan op haar werksituatie, het tijdstip van het mondeling helemaal aan het eind van de dag werkte niet.”

Van slachtoffer naar…
Een  grote verandering is dat ze heel snel deze reactie in de gaten heeft en zichzelf bijstuurt: ze laat de rol van slachtoffer  los. Ze neemt het initiatief om openhartig met haar leidinggevende te praten. Samen zijn ze het er snel over eens dat ze het afgelopen jaar veel heeft geleerd waarvan ze dagelijks profijt heeft in haar werk, dat ze zich door coaching, intervisie en samenwerking met studiegenoten persoonlijk heeft ontwikkeld. Dat vinden ze beiden veel belangrijker dan het papiertje. Een enkeling adviseert haar om toch nog voor het papiertje te gaan. Er komt weer een reorganisatie aan. Stel dat ze weer herplaatsingskandidaat wordt, dan heeft ze in elk geval het papiertje. Ze moet er een beetje om lachen. Ze gelooft niet dat het in het papiertje zit. Ze heeft zoveel nuttigs geleerd dat ze nu iedere dag in praktijk brengt. Ze merkt ook dat ze niet meer onzeker of bang is voor een volgende reorganisatie. Ze heeft zelfvertrouwen ontwikkeld. Ze kijkt open naar wat er komen gaat.

Succes
Ze besluit met opgeheven hoofd naar de diploma-uitreiking van haar studiegenoten te gaan. Ze is blij voor hen en blij voor zichzelf.

Wat is succes? Wordt dat afgemeten aan wat je uiteindelijk bereikt? Of wordt het bepaald door waar je vandaan komt?

Kijk eens naar de plek waar deze vrouw vandaan komt: heel lang werkzaam in dezelfde specialistische functie, in de weerstand door verlies van haar baan, ruim in de vijftig en toch gaat ze verder. Verder met omscholing, nieuw werk en een nieuwe levenshouding. Dat noem ik een groot succes.

En wat fantastisch dat er af en toe leidinggevenden zijn die zich niet laten misleiden door wat we doorgaans noemen ‘weerstand tegen verandering’ en die zich niet laten leiden door (voor)oordelen over leeftijd.

 

Margreet van Persie, Associate Coach bij OnzeCoach

Volg OnzeCoach op Linkedin:
linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *